The Calling - Wherever You Will Go karaoke a text 5 (1 hlas) 5

So lately, I've been wonderin
Who will be there to take my place
When I'm gone, you'll need love
To light the shadows on your face
If a great wave shall fall
And fall upon us all
And between the sand and stone
Could you make it on your own?
If I could, then I would
I'll go wherever you will go
Way up high or down low
I'll go wherever you will go
And maybe, I'll find out
The way to make it back someday
To watch you, to guide you
Through the darkest of your days
If a great wave shall fall
It would fall upon us all
Well I hope there's someone out there
Who can bring me back to you
If I could, then I would
I'll go wherever you will go
Way up high or down low
I'll go wherever you will go
Runaway with my heart
Runaway with my hope
Runaway with my love
I know now, just quite how
My life and love might still go on
In your heart and your mind
I'll stay with you for all of time
If I could, then I would
I'll go wherever you will go
Way up high or down low
I'll go wherever you will go
If I could turn back time
I'll go wherever you will go
If I could make you mine
I'll go wherever you will go
I'll go wherever you will go

Interpret The Calling

Song Wherever You Will Go

Rock

Přehráno: 28x
musicmania 13.4.2017

Text písně The Calling - Wherever You Will Go Spustit karaoke

So lately, I've been wonderin
V poslední době jsem přemýšlel
Who will be there to take my place
Kdo tu bude, aby převzal mé místo
When I'm gone, you'll need love
Až odejdu, budeš potřebovat lásku
To light the shadows on your face
Aby smyla stíny z tvojí tváře
If a great wave shall fall
Pokud by to měla zaplavit velká vlna
And fall upon us all
Ať zaplaví nás všechny
And between the sand and stone
A mezí pískem a kamenem
Could you make it on your own?
Zvládla bys to tu sama?
If I could, then I would
Kdybych mohl, tak bych
I'll go wherever you will go
Šel bych tam, kam ty
Way up high or down low
Až úplně nahoru, nebo dolů do hlubin
I'll go wherever you will go
Šel bych tam, kam ty
And maybe, I'll find out
A možná jednoho dne najdu
The way to make it back someday
Způsob, jak se vrátit zpět
To watch you, to guide you
Abych tě viděl, abych tě vedl
Through the darkest of your days
Temnotou tvých dnů
If a great wave shall fall
Pokud by to měla zaplavit velká vlna
It would fall upon us all
Ať zaplaví nás všechny
Well I hope there's someone out there
A já doufám, že je tu někdo
Who can bring me back to you
Kdo mě přivede zpátky k tobě
If I could, then I would
Kdybych mohl, tak bych
I'll go wherever you will go
Šel bych tam, kam ty
Way up high or down low
Až úplně nahoru, nebo dolů do hlubin
I'll go wherever you will go
Šel bych tam, kam ty
Runaway with my heart
Utekla jsi s mým srdcem
Runaway with my hope
Utekla jsi s mojí nadějí
Runaway with my love
Utekla jsi s mojí láskou
I know now, just quite how
Teď přesně vím, jak
My life and love might still go on
Můj život a moje láska musí jít dál
In your heart and your mind
Ve tvém srdci a mysli
I'll stay with you for all of time
Budu s tebou do konce věků
If I could, then I would
Kdybych mohl, tak bych
I'll go wherever you will go
Šel bych tam, kam ty
Way up high or down low
Až úplně nahoru, nebo dolů do hlubin
I'll go wherever you will go
Šel bych tam, kam ty
If I could turn back time
Kdybych mohl vrátit čas
I'll go wherever you will go
Šel bych tam, kam ty
If I could make you mine
Kdybych tě udělal mou
I'll go wherever you will go
Šel bych tam, kam ty
I'll go wherever you will go
Šel bych tam, kam ty
Equalizer