Imagine Dragons - Thunder karaoke a text 5 (1 hlas) 5

Just a young gun with a quick fuse
I was uptight, wanna let loose
I was dreaming of bigger things
And wanna leave my own life behind
Not a yes sir, not a follower
Fit the box, fit the mold
Have a seat in the foyer, take a number
I was lightning before the thunder
Thunder, thunder
Thunder, thun-, thunder
Thun-thun-thunder, thunder, thunder
Thunder, thun-, thunder
Thun-thun-thunder, thunder
Thunder, feel the thunder
Lightning and the thunder
Thunder, feel the thunder
Lightning and the thunder
Thunder, thunder
Thunder
Kids were laughing in my classes
While I was scheming for the masses
Who do you think you are?
Dreaming 'bout being a big star
You say you're basic, you say you're easy
You're always riding in the back seat
Now I'm smiling from the stage while
You were clapping in the nose bleeds
Thunder, thunder
Thunder, thun-, thunder
Thun-thun-thunder, thunder, thunder
Thunder, thun-, thunder
Thun-thun-thunder, thunder
Thunder, feel the thunder
Lightning and the thunder
Thunder, feel the thunder
Lightning and the thunder
Thunder
Thunder, feel the thunder
Lightning and the thunder, thunder
Thunder, feel the thunder
Lightning and the thunder, thunder
Thunder, feel the thunder
Lightning and the thunder, thunder
Thunder, feel the thunder
Lightning and the thunder, thunder
Thunder, feel the thunder (feel the)
Lightning and the thunder, thunder
Thunder, thunder, thunder
Thun-thun-thunder, thunder
Thunder, thunder, thunder
Thun-thun-thunder, thunder
Thunder, thunder, thunder
Thun-thun-thunder, thunder
Thunder, thunder, thunder
Thun-thun-thunder, thunder

Interpret Imagine Dragons

Song Thunder

Pop Rock

Přehráno: 315x
hudba008 29.4.2017

Text písně Imagine Dragons - Thunder Spustit karaoke

Just a young gun with a quick fuse
Jenom mladá zbraň s rychlou pojistkou
I was uptight, wanna let loose
Byl jsem napjatý, chtěl se uvolnit
I was dreaming of bigger things
Snil jsem o větších věcech
And wanna leave my own life behind
A chtěl za sebou nechat celý svůj dosavadní život
Not a yes sir, not a follower
Žádný "ano, pane", nikoho jsem nenásledoval
Fit the box, fit the mold
Zapadni, přizpůsob se
Have a seat in the foyer, take a number
Sedni si v kanceláři, počkej než na tebe přijde řada
I was lightning before the thunder
Byl jsem blesk před tím, než přišlo hřmění.
Thunder, thunder
Hrom, hrom
Thunder, thun-, thunder
Hrom, hro-, hrom
Thun-thun-thunder, thunder, thunder
Hro-hro-hrom, hrom, hrom
Thunder, thun-, thunder
Hrom, hro-, hrom
Thun-thun-thunder, thunder
Hro-hro-hrom, hrom
Thunder, feel the thunder
Hrom, pociť hrom
Lightning and the thunder
Blesk a hrom
Thunder, feel the thunder
Hrom, pociť hrom
Lightning and the thunder
Blesk a hrom
Thunder, thunder
Hrom, hrom
Thunder
Hrom
Kids were laughing in my classes
Děti ve třídě se smáli
While I was scheming for the masses
Zatímco já jsem se snažil být součástí davu
Who do you think you are?
Co si o sobě myslíš?
Dreaming 'bout being a big star
Sníš, že jednou budeš velká hvězda
You say you're basic, you say you're easy
Říkáš, že jsi obyčejný, říkáš, že jsi hloupý
You're always riding in the back seat
Vždycky sedíš úplně vzadu
Now I'm smiling from the stage while
Teď se usmívám z pódia,
You were clapping in the nose bleeds
mezitímco jsi tleskal s krví u nosu
Thunder, thunder
Hrom, hrom
Thunder, thun-, thunder
Hrom, hro-, hrom
Thun-thun-thunder, thunder, thunder
Hro-hro-hrom, hrom
Thunder, thun-, thunder
Hrom, hro-, hrom
Thun-thun-thunder, thunder
Hro-hro-hrom, hrom
Thunder, feel the thunder
Hrom, pociť hrom
Lightning and the thunder
Blesk a hrom
Thunder, feel the thunder
Hrom, pociť hrom
Lightning and the thunder
Blesk a hrom
Thunder
Hrom
Thunder, feel the thunder
Hrom, pociť hrom
Lightning and the thunder, thunder
Blesk a hrom, hrom
Thunder, feel the thunder
Hrom, pociť hrom
Lightning and the thunder, thunder
Blesk a hrom, hrom
Thunder, feel the thunder
Hrom, hrom, hrom
Lightning and the thunder, thunder
Blesk a hrom, hrom
Thunder, feel the thunder
Hrom, hrom, hrom
Lightning and the thunder, thunder
Blesk a hrom, hrom
Thunder, feel the thunder (feel the)
Hrom, pociť hrom (pociť)
Lightning and the thunder, thunder
Blesk a hrom, hrom
Thunder, thunder, thunder
Hro-hro-hrom, hrom
Thun-thun-thunder, thunder
Hro-hro-hrom, hrom
Thunder, thunder, thunder
Hro-hro-hrom, hrom
Thun-thun-thunder, thunder
Hro-hro-hrom, hrom
Thunder, thunder, thunder
Hro-hro-hrom, hrom
Thun-thun-thunder, thunder
Hro-hro-hrom, hrom
Thunder, thunder, thunder
Hro-hro-hrom, hrom
Thun-thun-thunder, thunder
Hro-hro-hrom, hrom
Equalizer