Nápověda ke službě Hitparády

Pravidla hitparády

Každá hitparáda může mít individuální pravidla týkající se způsobu a četnosti hlasování. Tyto pravidla nastavuje moderátor hitparády. Nastavená hlasovací pravidla systém automaticky hlídá.


Systém dohlíží jak nad správcem hitparády tak nad účastníkem hlasování, zda-li jsou nastavená pravidla dodržována.
U správce hitparády je to především vyžadování dodržení stanovených pravidel pro uzavírání kampaní a spouštění nových, aby udržoval objektivnost a důvěrihodnost hitparády.

Stavy hitparády

Hitparáda může nabývat několika stavů. Nejdůležitějšími stavy jsou pro Vás

 • Aktivní stav - Hitparáda je spuštěna, je publikována na Vašich webech a lze do ní hlasovat.
 • Neaktivní stav - Hitparáda je pozastavena z několika možných důvodů.
  • Pozastavena uživatelem - v případě potřeby můžete sami hitparádu pozastavit.
  • Probíhá Uzávěrka kola - informuje Vaše návštěvníky hitparády, že probíhá uzávěrka kola.
  • Probíhá Servisní údržba - pokud je nutné provést údržbu celého sytému, je administrátorem na nezbytně nutnou dobu provoz hitparády přerušen.

 

Startovní pozice

Startovní pozice udává každému hitu v žebříčku nového kola jeho jednoznačné umístění.
Startovní pozice se automaticky generují podle výsledků předchozího kola a nelze je měnit, pouze u novinek si pozici musíte nastavit sami.
Při zadávání pozice dbejte na to, aby se jedna pozice nevyskytovala vícekrát, aby nebyla některá pozice neobsazená a aby byla pozice v rozpětí pozic. Systém má zabudované kontroly, které by Vám nedovolili hitparádu spustit.

Zákaz hlasování

Umožńuje individuálně zakázat/povolit hlasování u každého hit v žebříčku hitparády. Například pokud hit je v hitparádě už poslední kolo, a příští kolo se automaticky vyřazuje. Tzv. "dožívá".

 • hlasování povoleno.
 • hlasování zakázano.

 

Startovní pozice

Startovní pozice udává každému hitu v žebříčku nového kola jeho jednoznačné umístění.
Startovní pozice se automaticky generují podle výsledků předchozího kola a nelze je měnit, pouze u novinek si pozici musíte nastavit sami.
Při zadávání pozice dbejte na to, aby se jedna pozice nevyskytovala vícekrát, aby nebyla některá pozice neobsazená a aby byla pozice v rozpětí pozic. Systém má zabudované kontroly, které by Vám nedovolili hitparádu spustit.

Video z Youtube

Ke každému hitu můžete vložit videoklip jednoduše ze serveru Youtube.com. Stačí vložit identifikační klíč videa, který je uveden v url adrese videoklipu viz. obrázek , v tomto příkladě bude klíč KPRxoncWiSA.

Typ hitparády

Určuje charakter hitparády z pohledu jejího vyhodnocování. Pro klasické hlasovací hitparády se hodnocení a sestavení žebříčku provádí při uzávěrce na základě přijatých hlasů, naopak žebříček u tzv. osobních hitparád je ovlivněn jinými faktory, například podle prodejnosti, hratelnosti.

Celkový počet hlasů

Statitistická informace o počtu získaných hlasů za všechna kola. Tyto hlasy se na rozdíl od aktuálních hlasů nikdy nenulují.

URL loga hitparády

Pokud máte k hitparádě vlastní logo, tak zde můžete uvést url odkaz. Například: http://www.mojestranka.cz/logo.jpg
Logo se bude zobrazovat v záhlaví hitparády.

Perioda hlasování

Nastavuje se minimální čásová prodleva mezi každým dalším hlasováním uživatele. Prodleva je poplatná pro kampaň, ve ktré bylo hlasováno a uzávěrkou kampaně se automaticky anuluje.

Příklad: Prodleva nastavená na 12 hodin nedovolí uživateli poslat hlas dříve než po uplynutí 12-ti hodin od předchozího hlasování. Pokud ovšem mezitím dojde k uzavření a otevření nového kola, tak se tato prodleva zneplatní a uživatel může v dalším kole hlasovat bez čekání a až po hlasování dojde opět k nastavení prodlevy.

Automatická Obnova Hitparády

Zajišťuje aktuálnost údajů žebříčku. Nastavujete čas, za který se má stránka hitparády sama zauktualizovat (neboli znovu načíst), aby obsahovala stále co nejaktálnější informace. Pokud totiž uživatel nechá oteřenou stránku hitparády v prohlížeči, tak budou výsledky za nějakou dobu neaktuální a může tak snadno dojít k omylu, pokud by třeba byla hitparáda uzavřena apod.

Zobrazení Historie uživateli

Zobrazení historie uživatelům.

Řazení hitů v Hitparádě

Nastavujete způsob, jak se budou hity řadit v žebříčku hitparády a zobrazovat se na Vašich stránkách. Podle startovní pozice nebo podle aktuálního stavu hlasování.

Automatická uzávěrka

Automatická úzavěrka za Vás hlídá dobu trvání aktuálního kola podle nastavené periody. Ve chvíli kdy dojde k dovršení periody automaticky kolo uzavře. Vy už pak jen spustíte nové kolo. Cílem je uzavírat kola v přesně definovanou dobu a tak nemusíte v tuto dobu být online.

Tagy značky

Tagy (česky štítky) se používají k zápisu klíčových slov, pod kterými je možné hit dohledat. Jednotlivé Tágy se oddělují od sebe čárkou.

Zobrazení průběžných výskedků

určujete jak bude uživatel informován o průběžných výsledcích hitparády a to formou Hlasů, Procent nebo zda bude aktuální stav utajen až do uzávěrky.

Nasazování Novinek

Novinka může být umístěna na libovolnou neobsazenou startovní pozici, tj. nakonci nebo vně hitparády jako náhrada za vyřazený hit. Startovní pozice se u novinek nezapočítává, a to z důvodu aby žádná z novinek nebyla před ostatními zvýhodněna/znevýhodněna, proto se započítává jen ta startovní pozice, která vzešla z výsledků minulého kola.

Vyřazování hitů

Z Hitparády automaticky vypadává hit, pokud a.) pobyt v hitparádě převýší maximální nastavený počet kol pro hit. b.) hit spadne na nepostupové místo žebříčku.

Způsob hlasování

Způsob hlasovaní určuje, jakou formou bude možné do hitparády zaslat hlas. Implicitně je nastavena varianta WEB + SMS, což dovoluje hlasovat prostřednictvím webového formuláře nebo SMS zprávami.

 • WEB - hlasování pouze přes web.
 • SMS - hlasování pouze SMS zprávami.
 • WEB + SMS - obě varinaty
Equalizer

Interpret

Song