Všeobecné podmínky a licenční ujednání

Obecná ustanovení

  • Uživatelem služby Hudební hitparády (dále jen "uživatel") je osoba, která se zaregistruje na serveru musicmania.cz.
  • Provozovatelem a administrátorem služby WebCharts je OSVČ: Rudolf Pivovarčík, Nám. 17.listopadu 13, 360 05, Karlovy Vary, IČ: 88774066.
  • Registrace do systému Hudební hitparády je dobrovolná a bezplatná.
  • Internetové hlasování do systému hitparád je bezplatné.
  • SMS hlasování je zpoplatněné cenou 3,- Kč za SMS.
  • Provozovatelem SMS brány je SMSPark.cz

Podmínky provozování Hitparád

  • Uživatel musí souhlasit s podmínkami pro užívání služby a musí je dodržovat.
  • Uživatel musí být starší 15-ti let.
  • Uživatel musí být patřičně způsobilý k užívání služby a musí mít obecné povědomí o hudebním světě.
  • Užíváním služby znamená souhlas s těmito podmínkami.
  • Užívání služby znamená provoz hitparády a hlasování do hitparády

Povinnosti uživatele

  • Uživatel musí při registraci uvést skutečný, uživatelem užívaný, e-mail pro případný kontakt. V opačném případě bude uživatel vymazán.
  • Uživatel nesmí zakládat více svých účtů.
  • Uživatel neposkytne své heslo do systému nepověřené osobě. Za jednání vždy zodpovídá registrovaný uživatel.
  • Uživatel se zavazuje, že se bude řídit těmito pravidly.
  • Uživatel se zavazuje, že bude pravidelně aktualizovat Hitparádu dle nastavené periody.
  • Uživatel nesmí manipulovat s hlasy, zneužívat nabytých informací a svým chováním znedůvěryhodňovat celý systém.
  • Uživatel bude v rámci svých možností sledovat novinky systému WebCharts a bude údaje o svých stránkách uvádět vždy aktuálně a co nejpřesněji.
  • Je zakázáno tuto službu používat k jiným účelům, než je provozování hudební hitparády.
  • Uživatel nesmí přidávat neexistující hudební interprety / songy nebo ty o kterých nemá přesné a ověřené informace.
  • Uživatel se zavazuje, že bude přidávat interprety / songy pouze v plném a přesném znění, bez překlepů a gramatických chyb.
  • Uživatel je povinen při zjištění nedostatků je neprodleně odstranit.
  • Je přísně zakázáno jakoliv pozměňovat nebo upravovat všechny dostupné skripty.
  • Je zakázáno vkládat nepravdivé informace - Fake.
  • Není povoleno hlasovat přes anonymní proxy servery nebo pomocí robotů (speciálních upravených skriptů)
  • Informace týkající se hitparády zveřejňované na webu uživatele nesmí být v rozporu s těmito pravidly.

Závěrečná ustanovení

  • Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel.
  • Provozovatel může dohlížet nad účty uživatelů ve smyslu kontroly dodržování pravidel a v krajních případech smí měnit jejich nastavení či zneplatnit hlasy, pokud jsou v rozporu s těmito pravidly.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo zasílat informační e-maily do e-mailových schránek uvedených při registraci.
  • Provozovatel může zastupovat uživatele ve věci propagace jeho stránek a Hitparádových kampaní.
  • Provozovatel může zablokovat nebo zrušit účet bez náhrady v případě porušení těchto podmínek.
Equalizer